top of page

GDPR

Hamnmagasinet Mariestad vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter. Endast behörig personal har tillgång till företagets personuppgifter i kund- och personalregister.

 

Du kan läsa våran policy i sin helhet i filerna nedan, filerna är i formatet PDF.

bottom of page