top of page

SERVICE

UTOMBORDARE

Det finns många skäl till varför man bör serva sin utombordsmotor med jämna intervall. 

Motorns livslängd ökar avsevärt när man sköter sin service; slitaget på motorn minskar när man använder ny olja och filter av rätt sort och kvalitet. Man förebygger också driftstopp genom att se till att alla förbrukningskomponenter byts, exempelvis tändstift och impeller. För att garantin på motorn ska gälla krävs det att man följer tillverkarens serviceintervall. 

Vi vet vad din motor behöver!

TVÅTAKT

LITEN SERVICE

Provkörning, dränering förgasare/ b-pump och filter. Smörjning av propelleraxel, nipplar, kablar mm. Kontroll tändstift och byte av växelhusolja. Kontroll av lösa delar och kablar. Rengöring och konservering motor.

STOR SERVICE

Allt som ingår i liten service + byte och kontroll av tändstift, impeller.

PRISER Service (Material tillkommer)

ANTAL HK

0-5

6-15

20-25

30-40 2 cyl

40-60 3 cyl

70-90

100-125

LITEN

760:-

790:-

790:-

875:-

1190:-

1300:-

1490:-

STOR

1300:-

1490:-

1490:-

1750:-

2190:-

2350:-

2550:-

FYRTAKT

LITEN SERVICE

Provkörning, dränering förgasare/ b-pump och filter. Smörjning av propelleraxel, nipplar, kablar mm. Kontroll tändstift och byte av växelhusolja. Kontroll av lösa delar och kablar. Dataavläsning, konservering, glykolkörning och rengöring av motor.

STOR SERVICE

Allt som ingår i liten service + byte och kontroll av impeller och tändstift. 

PRISER Service (Material tillkommer)

ANTAL HK

0-6

8-15

20-30

40-70

80-115

120-150

175-300

VERADO

LITEN

966:-

1208:-

1449:-

1933:-

2174:-

2174:-

2657:-

2657:-

STOR

1449:-

1933:-

1933:-

2657:-

2899:-

2899:-

3382:-

3382:-

OPTIMAX INSPR TVÅTAKT

LITEN SERVICE

Provkörning, dränering förgasare/ b-pump och filter. Smörjning av propelleraxel, nipplar, kablar mm. Kontroll tändstift och byte av växelhusolja. Kontroll av lösa delar och kablar. Rengöring av motor. Dataavläsning och konservering.

STOR SERVICE

Allt som ingår i liten service + byte och kontroll av tändstift, impeller, luftfilter, oljefilter och bränslefilter. 

PRISER Service (Material tillkommer)

ANTAL HK

75-115

135-150

200-225

LITEN

1750:-

2190:-

2790:-

STOR

3060:-

3500:-

3500:-

bottom of page